W imieniu powstającej Polskiej Izby Gospodarczej Elektromobilności (PIGE) serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji panelowej Rozwój polskiego rynku elektromobilności. Szanse i bariery wzrostu.

Konferencja rozpocznie się w Warszawie, dnia 14 grudnia 2017 r. o godzinie 9:30, w budynku Akademii im. Leona Koźmińskiego, sala A/136, bud. A, wejście od ul. Jagiellońskiej 59.

Nasi prelegenci przedstawią modele wsparcia rozwoju EV funkcjonujące na świecie a także dokonają analizy proponowanych przez obecny rząd aktów prawnych i programów grantowych mających dać impuls do rozwoju rynku w Polsce. Przedstawiony zostanie stan prac legislacyjnych związanych z zakładaną przyszłoroczną implementacją nowych ustaw wraz z analiza nowych obowiązków inwestycyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym zasady funkcjonowania tzw. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia w obszarach elektromobilności w tym: rozwoju technologii pojazdów elektrycznych i autonomicznych, środków komunikacji miejskiej, rozwoju systemów magazynowania energii, rozwoju urządzeń peryferyjnych (min. stacje ładowania), przykładów nowych biznesów
powiązanych z elektromobilnością.

Podsumujemy też stan prac związanych z powołaniem PIGE i zaprezentujemy ofertę współpracy/członkostwa w Izbie dla JST.

Wśród zaproszonych gości znajdują się min. :

 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrow RP
 • dr Paweł Pudłowski, przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacji i Cyfryzacji,
 • dr hab. Bartłomiej Nowak, prorektor Akademii im. Leona Koźmińskiego,
 • Bartłomiej Zysiński, członek zarządu Polskiej Izby Magazynów Energii,
 • Krzysztof Cichocki, partner kancelarii Sołtysiński,Kawecki, Ślęźak,
 • Arkadiusz Gierałt, dyrektor Departamentu Komercjalizacji NCBIR,
 • Grzegorz Malec, dyr ZTM Lublin,
 • Maciej Mazur, prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych,
 • dr hab. Mariusz Swora, były Prezes Urzedu Regulacji Energetyki,
 • Bartłomiej Pawlak, członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju,
 • dr Anna Budzanowska, dyr. generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Joanna Świderska, z-ca dyr. Departamentu Wdrażania Projektów, Centrum UnijnychProjektów Transportowych,
 • Barbara Miałkowska, kierownik Zespół Zielonych Inwestycji, NFOSIGW,
 • Hubert Niewiadomski, dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju,
 • Mateusz Kędzierski, dyrektor Departamentu Innowacji i Transferu Technologii,
 • Ministerstwo Energii,

a także przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, PARP, ARP, BOS,
mediów branżowych i organizacji zaangażowanych. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie konferenjcji
https://elektromobi.konfeo.com a także do odwiedzeni a naszej strony www.pigemobi.pl

Nr rachunku bankowego do wpłat : 19 1750 0012 0000 0000 3865 9499

W razie zainteresowania udziałem prosimy o kontakt: konferencja@pigemobi.pl
tel +48 576 961 536 , dostarczymy Państwu szczegółowy program Konferencji i pozostałe niezbędne informacje do zapewnienia uczestnictwa.

Z poważaniem,
Zespół PIGE /-/

Partnerzy merytoryczni

Akademia Leona Koźmińskiego

Partnerzy medialni